10. Vận dụng kinh nghiệm đào tạo theo học chế tín chỉ của một số nước có nền giáo dục phát triển trên thế giới trong giáo dục đại học, cao đẳng ở Việt Nam

10. Vận dụng kinh nghiệm đào tạo theo học chế tín chỉ của một số nước có nền giáo dục phát triển trên thế giới trong giáo dục đại học, cao đẳng ở Việt Nam

TÓM TẮT

Việc chuyển đổi sang học chế tín chỉ tạo sự mềm dẻo của quy trình đào tạo cần phải kết hợp một cách logic với việc phát triển và hiện đại hóa chương trình đào tạo, bao gồm việc đổi mới mục tiêu, nội dung chương trình và đặc biệt là phương pháp dạy và học, phương pháp đánh giá kết quả học tập của sinh viên. Với những ưu điểm nhất định so với hình thức đào tạo niên chế của các nước trên thế giới, nhiều trường đại học đã cố gắng vận dụng, chuyển đổi hệ thống tổ chức đào tạo ở mức độ cao nhất, cho phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của mỗi trường, mỗi quốc gia.

Từ khóa: tín chỉ, đào tạo theo học chế tín chỉ, trường đại học và cao đẳng.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: LÊ ĐÌNH HUẤN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *