09. Thu hẹp khoảng cách giữa học lý thuyết và thực hành trong đào tạo giáo viên ngoại ngữ ở Hoa Kỳ và khả năng áp dụng tại Việt Nam

09. Thu hẹp khoảng cách giữa học lý thuyết và thực hành trong đào tạo giáo viên ngoại ngữ ở Hoa Kỳ và khả năng áp dụng tại Việt Nam

TÓM TẮT

Bài viết này trình bày một phần kết quả nghiên cứu tác giả thực hiện trong 6 tháng tại Khoa Sư phạm – Đại học Pennsylvania (Hoa Kỳ). Tác giả đã tìm hiểu cách thức thu hẹp khoảng cách giữa lý thuyết và thực hành trong đào tạo giáo viên của Hoa Kỳ thông qua việc nghiên cứu chương trình, giáo trình của Khoa Sư phạm, tham dự một số học phần về kiến thức chuyên ngành giảng dạy ngoại ngữ, trao đổi với giảng viên, sinh viên và khảo sát đánh giá của sinh viên đối với chương trình đào tạo này. Nghiên cứu cho thấy việc kết hợp với nhiều loại hình lớp học khác nhau trong suốt chương trình đào tạo của trường đã tạo ra được sự cân đối giữa lý thuyết và thực hành trong đào tạo nghề nghiệp và nghiên cứu giáo dục. Tuy nhiên, việc áp dụng mô hình này ở Việt Nam cần tính đến trình độ ngoại ngữ của sinh viên, khả năng chuyên môn, uy tín của giảng viên, và sự thay đổi hệ thống quản lý giáo dục hiện nay của Việt Nam.

Từ khóa: đào tạo giáo viên ngoại ngữ, thực tập sư phạm, lớp học tốt.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: HÀ CẨM TÂM, HÀ VĂN SINH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *