08. Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính ở các cơ sở giáo dục công lập theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm

08. Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính ở các cơ sở giáo dục công lập theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm

TÓM TẮT

Quản lý tài chính theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm ở các cơ sở giáo dục công lập là chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Để có thể hiện thực hóa chủ trương này một cách hiệu quả, các cơ sở giáo dục cần triển khai đồng bộ một số giải pháp, bao gồm: nâng cao nhận thức về quản lý tài chính theo hướng tăng quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm cho các đối tượng có liên quan; hoàn thiện công cụ quản lý; phát huy vai trò định hướng, giám sát của Hội đồng trường; thực hiện công khai, minh bạch, tự chịu trách nhiệm các quyết định quản lý; nâng cao năng lực quản lý tài chính cho Hiệu trưởng và các đối tượng có liên quan.

Từ khóa: quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong quản lý tài chính.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: PHẠM BÍCH THỦY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *