07. Kinh nghiệm giáo dục pháp luật cho học sinh của một số nước phát triển trên thế giới hiện nay

07. Kinh nghiệm giáo dục pháp luật cho học sinh của một số nước phát triển trên thế giới hiện nay

TÓM TẮT

Giáo dục pháp luật ở trường phổ thông nhằm trang bị kiến thức pháp luật cho học sinh, từ đó hình thành ý thức sống và làm việc theo pháp luật của công dân. Các nước phát triển trên thế giới như Vương quốc Anh, Cộng hòa Pháp, Nhật Bản rất chú trọng giáo dục pháp luật cho học sinh. Vì vậy, việc tiếp thu kinh nghiệm giáo dục pháp luật cho học sinh từ các nước trên thế giới là cần thiết đối với nước ta, góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục và đáp ứng mục tiêu xây dựng xã hội văn minh trên cơ sở nhà nước pháp quyền.

Từ khóa: pháp luật, học sinh phổ thông, giáo dục các nước.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN XUÂN TẾ, NGUYỄN THỊ LUYỆN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *