06. Khuyến khích và hỗ trợ giảng viên ngoại ngữ trong tự bồi dưỡng nâng cao năng lực sư phạm

06. Khuyến khích và hỗ trợ giảng viên ngoại ngữ trong tự bồi dưỡng nâng cao năng lực sư phạm

TÓM TẮT

Việc nâng cao năng lực phạm cho đội ngũ giảng viên một chiến lược mang tính quyết định trong xây dựng và tăng cường đội ngũ giảng viên. Tuy nhiên, làm thế nào để khuyến khích và hỗ trợ giáo viên tự bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực sư phạm sẽ là một bài toán không dễ cho các nhà quản lý chuyên môn khi khái niệm “năng lực sư phạm” chưa hẳn rõ ràng với cả người dạy và nhà quản lý, khi các yếu tố kinh tế xã hội có những tác động không nhỏ đến cuộc sống của họ, và đặc biệt khi “năng lực sư phạm” của một người dạy ngoại ngữ là một sản phẩm đặc thù của từng cá thể người dạy và yếu tố quyết định nằm ở nhận thức, sự say mê nghề nghiệp của từng người. Bài viết này mong muốn góp phần làm rõ khái niệm “năng lực sư phạm” và đề xuất các biện pháp mà nhà quản lý chuyên môn có thể thực hiện nhằm nâng cao năng lực sư phạm cho giảng viên trong đơn vị.

Từ khoá: năng lực sư phạm, tự bồi dưỡng, bồi dưỡng chuyên môn.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: HÀ VĂN SINH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *