06. Kết hợp tăng cường kỹ năng ngôn ngữ và kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên chuyên ngữ trong thời hội nhập quốc tế

06. Kết hợp tăng cường kỹ năng ngôn ngữ và kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên chuyên ngữ trong thời hội nhập quốc tế

TÓM TẮT

Thực tế cho thấy nếu chỉ được đào tạo ngoại ngữ đơn thuần (kiến thức ngôn ngữ văn hóa), và các học phần không gắn liền với mục tiêu nghề nghiệp cụ thể thì sinh viên chuyên ngữ khi ra trường sẽ rất khó tiếp cận được các cơ hội nghề nghiệp mà xu thế hội nhập quốc tế hiện nay đang mang lại. Bài viết này phân tích các yêu cầu cụ thể của nhà tuyển dụng đối với các sinh viên chuyên ngữ và đề xuất biện pháp kết hợp tăng cường năng lực ngôn ngữ và kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên chuyên ngữ trong quá trình đào tạo của các trường.

Từ khóa: năng lực ngôn ngữ, kỹ năng nghề nghiệp, sinh viên chuyên ngữ.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: HÀVĂNSINH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *