04. Nâng cao năng lực xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan đối với giảng viên Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu

04. Nâng cao năng lực xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan đối với giảng viên Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu

TÓM TẮT

Năng lực của giảng viên bao gồm nhiều yếu tố, trong đó năng lực xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan rất quan trọng, ảnh hưởng lớn đến việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên. Khi nắm vững được chương trình môn học, các yêu cầu kỹ thuật của việc biên soạn câu hỏi trắc nghiệm, giảng viên xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan. Từ đó, giảng viên tham gia vào việc xây dựng các bộ đề kiểm tra, thi kết thúc học phần, đảm bảo vừa đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn vừa tăng tính khách quan, chính xác, tin cậy trong hoạt động đánh giá kết quả học tập, đồng thời góp phần cải tiến phương pháp kiểm tra đánh giá, nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo tại Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu.

Từ khoá: năng lực, ngân hàng câu hỏi, trắc nghiệm khách quan.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: LÊ VĂN TOÀN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *