02. Xây dựng đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đại học nước ta

02. Xây dựng đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đại học nước ta

TÓM TẮT:

Việt Nam ngày nay đang trong quá trình hội nhập mạnh mẽ vào đời sống của các quốc gia trong khu vực và quốc tế. Giáo dục đại học là yếu tố có ảnh hưởng rất lớn đến sự hưng thịnh của đất nước. Xây dựng đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu đổi mới được coi là nhiệm vụ trọng yếu, cùng với việc đổi mới phương pháp, nội dung chương trình giảng dạy, góp phần đưa giáo dục đại học nước ta phát triển, hòa vào dòng chảy của giáo dục thế giới.

Từ khóa: giáo dục đại học, giảng viên, đổi mới.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: BÙI ANH THỦY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *