01. Hệ giá trị giáo dục nhân cách của dân tộc: từ truyền thống đến hiện đại (Tiếp cận từ minh triết Hồ Chí Minh)

01. Hệ giá trị giáo dục nhân cách của dân tộc: từ truyền thống đến hiện đại (Tiếp cận từ minh triết Hồ Chí Minh)

TÓM TẮT

Đất nước nào xây dựng giúp cho thế hệ trẻ thực hiện được hệ giá trị bản thân đúng đắn và hợp thời, đất nước đó sẽ có các giờ học tốt, nhà trường tốt, hệ thống giáo dục và nền giáo dục tiên tiến không lạc hậu, lạc điệu với thời đại.

Từ khoá: hệ giá trị giáo dục, nhân cách của dân tộc.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: ĐẶNG QUỐC BẢO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *