16. Đổi mới cơ chế tính giá dịch vụ công trong giáo dục và đào tạo

16. Đổi mới cơ chế tính giá dịch vụ công trong giáo dục và đào tạo

TÓM TẮT

Nghị định 16/2015/NĐCP của Chính phủ quy định chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 4 năm 2015 và thay thế Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ. Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công trong ngành Giáo dục cần chủ động nắm vững các nội dung cơ bản của Nghị định này để chuẩn bị thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình khi Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công trong từng lĩnh vực cụ thể được ban hành.

Từ khoá: cơ chế, tính giá dịch vụ công.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: LÊ THỊ THANH TÂM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *