15. Từ một kết quả cải cách hành chính nhà nước bàn về văn hóa tiếp dân tại các công sở, trường học

15. Từ một kết quả cải cách hành chính nhà nước bàn về văn hóa tiếp dân tại các công sở, trường học

TÓM TẮT

Trong công cuộc cải cách hành chính nhà nước, việc xây dựng văn hóa tiếp dân tại các công sở, trường học là hết sức cần thiết nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công. Để thực hiện tốt điều này, việc trước hết là phải xây dựng được một môi trường giao tiếp có khả năng điều chỉnh được các quan hệ; đồng thời xây dựng được những con người – chủ thể giao tiếp – có trách nhiệm, thậm chí là có khát khao ứng xử văn hóa đối với mọi mối quan hệ.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN SƠN HÙNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *