15. Một số giải pháp quản lý đội ngũ giáo viên tiểu học Thành Phố Cần Thơ theo yêu cầu đổi mới

15. Một số giải pháp quản lý đội ngũ giáo viên tiểu học Thành Phố Cần Thơ theo yêu cầu đổi mới

TÓM TẮT

Từ thực trạng quản đội ngũ giáo viên tiểu học thành phố Cần Thơ, tác giả xác định các giải pháp cần được thực hiện đồng bộ trong quá trình quản lý đội ngũ giáo viên tiểu học theo yêu cầu đổi mới hiện nay – yếu tố quyết định nâng cao chất lượng dạy học, chất lượng giáo dục.

Từ khóa: quản lý đội ngũ giáo viên tiểu học.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: TRẦN HỒNG THẮM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *