14. Thực tiễn quản lý giáo dục hướng nghiệp trong các trường trung học phổ thông tỉnh Bình Dương

14. Thực tiễn quản lý giáo dục hướng nghiệp trong các trường trung học phổ thông tỉnh Bình Dương

TÓM TẮT

Giáo dục hướng nghiệp (GDHN) là một trong  những  nội  dung  góp  phần  giáo  dục toàn diện cho học sinh ở trường phổ thông. Tuy nhiên, thực tiễn công tác này vẫn còn nhiều điều bất cập, chưa được sự quan tâm đúng mức của các cấp quản lý giáo dục. Thông qua thực trạng công tác GDHN trong các trường trung học phổ thông  tỉnh Bình Dương, bài viết này xác định vai trò quản lý đối với việc nâng cao hiệu quả GDHN trong nhà trường.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: HỒ VĂN THÔNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *