14. Đổi mới quản lý hoạt động đánh giá hạnh kiểm học sinh trung học phổ thông Thành Phố Hồ Chí Minh

14. Đổi mới quản lý hoạt động đánh giá hạnh kiểm học sinh trung học phổ thông Thành Phố Hồ Chí Minh

TÓM TẮT

Bài viết này trình bày một số luận bản về quản hoạt động đánh giá hạnh kiểm thực trạng quản lý hoạt động đánh giá hạnh kiểm học sinh trung học phổ thông tại Thành phố Hồ Chí Minh từ đó đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực quản lý hoạt động đánh giá hạnh kiểm học sinh trung học phổ thông.

Từ khóa: đánh giá, đánh giá hạnh kiểm, học sinh trung học phổ thông, quản lý hoạt động đánh giá hạnh kiểm học sinh.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: LÊ HỒNG SƠN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *