13. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực dân tộc Khmer vùng Tây Nam Bộ góp phần thực hiện xóa đói, giảm nghèo một cách bền vững

13. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực dân tộc Khmer vùng Tây Nam Bộ góp phần thực hiện xóa đói, giảm nghèo một cách bền vững

TÓM TẮT

Dân tộc Khmer một trong những dân tộc ít người sống ở vùng Tây Nam Bộ, tập trung  chủ  yếu  ở  Sóc  Trăng  và  Trà  Vinh. Vùng Tây Nam Bộ (hay còn gọi là vùng đồng bằng sông Cửu Long) là vùng đất màu mỡ, giàu tiềm năng kinh tế. Để khai thác tiềm năng,  thế  mạnh  của  vùng,  bên  cạnh  việc thực hiện chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, nhà nước cần tăng cường các chính sách phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong đó có dân tộc Khmer vùng Tây  Nam Bộ.  Đặc  biệt  là,  nâng  cao  chất lượng nguồn nhân lực dân tộc Khmer, góp phần phát triển kinh tế – xã hội vùng Tây Nam Bộ một cách bền vững. Đảng và Nhà nước nhiều năm qua đã ban hành nhiều cơ chế chính sách, trong đó có chính sách phát triển giáo dục đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nguồn nhân lực trình độ cao cho đồng bào dân tộc Khmer được đặc biệt quan tâm.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN NGỌC CHUNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *