06. Một số vấn đề về quản trị giáo dục đại học

06. Một số vấn đề về quản trị giáo dục đại học

TÓM TẮT

Bài viết này ba mục đích: (a) làm sáng tỏ các thuật ngữ (nhà quản trị, nhà lãnh đạo, nhà quản lý) thường được sử dụng trong giáo dục đại học; (b) xem xét các xu hướng trong nước và thế giới có ảnh hưởng tới công việc của các nhà quản trị giáo dục đại học; và đề xuất loại hình đào tạo các nhà quản trị giáo dục đại học cần để hoàn thành trách nhiệm.

Từ khóa: nhà quản trị, giáo dục đại học, nhà quản trị giáo dục đại học.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: DIANE E. OLIVER – NGUYỄN KIM DUNG – NGUYỄN THỊ THANH PHƯỢNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *