06. Lãnh đạo và quản lý – những tiếp cận mới về năng lực của người quản lý giáo dục

06. Lãnh đạo và quản lý – những tiếp cận mới về năng lực của người quản lý giáo dục

TÓM TẮT

Bài báo mục đích nhằm làm sáng tỏ một cách tiếp cận năng lực mới đối với người quản lý giáo dục. Đó là tiếp cận năng lực dưới góc độ lãnh đạo và quản lý. Cách tiếp cận này được xuất hiện từ những yêu cầu mới đặt ra khi nếu như trước đây việc áp dụng các kĩ năng quản lý là đủ để đáp ứng các trách nhiệm đối với khách hàng, nhân viên v.v. thì ngày nay và trong tương lai gần, người quản lý cần phải biết nhìn xa hơn vào tương  lai  của  tổ  chức,  biết  động  viên  và khích lệ nhân viên và do đó tạo thay đổi để phù hợp với xu thế khách quan. Bài báo tiến hành các phân tích về định nghĩa, phân loại và chỉ ra các khác biệt đặc trưng của lãnh đạo và quản lý. Đặc biệt, bài báo đưa ra kết luận quan trọng là trong bối cảnh các tổ chức giáo dục, những kĩ năng quản lý hoàn hảo với những quy chế và kỉ luật chặt chẽ đã dần trở nên không đủ, nếu không nói là bất cập đối với những biến đổi quá nhanh đang xảy ra. Và ở đây, kĩ năng lãnh đạo bắt đầu thể hiện rõ nét vai trò của mình, nó không những bổ sung cho kĩ năng quản lý mà còn là động lực chính cho nhà trường phát triển trong tương lai.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN LỘC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *