05. Đào tạo chất lượng cao trình độ đại học chuyên ngành Tài chính ngân hàng tại một số trường đại học ở Việt Nam và Trường Đại học Kinh tế – Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

05. Đào tạo chất lượng cao trình độ đại học chuyên ngành Tài chính ngân hàng tại một số trường đại học ở Việt Nam và Trường Đại học Kinh tế – Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

TÓM TẮT

Ngày 18/07/2014, Bộ Giáo dục Đào tạo đã ban bành Thông tư số 23/2014/TT- BGDĐT (gọi tắt là Thông tư 23) quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học, có hiệu   lực   từ   ngày   01/9/2014.   Theo   đó, Chương trình chất lượng cao là chương trình đào tạo có các điều kiện đảm bảo chất lượng và chuẩn đầu ra cao hơn chương trình đào tạo đại trà tương ứng, đồng thời đáp ứng các tiêu chí và điều kiện tại Quy định theo Thông tư 23.

Trong thực tế, từ năm học 2012 2013, sau khi có chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo bỏ chương trình đào tạo ngoài ngân sách và thay thế bằng chương trình đào tạo chất lượng cao, đã có nhiều trường triển khai và  thực  hiện  chương  trình  này  cho  nhiều chuyên ngành. Bài viết này nhằm mục đích đề cập đến việc triển khai và thực hiện đào tạo lớp chất lượng cao chuyên ngành Tài chính ngân hàng tại một số trường đại học ở Việt Nam, từ đó đánh giá khả năng đáp ứng các tiêu chí theo Thông tư 23 và thực tế triển khai chương trình chất lượng cao cho chuyên ngành Tài chính ngân hàng tại Trường Đại học Kinh tế – Luật (University of Economics and Law – UEL), thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh qua hơn 1 năm thực hiện.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN THỊ DIỄM HIỀN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *