03. Hội nhập quốc tế trong giáo dục với việc phát triển kỹ năng mềm

03. Hội nhập quốc tế trong giáo dục với việc phát triển kỹ năng mềm

TÓM TẮT

Hội nhập quốc tế đang đặt ra trước mắt nền giáo dục nước ta nhiều cơ hội, nhưng cũng không ít thách thức. Trong bối cảnh đó, để thực hiện Nghị Trung ương lần thứ 8 khóa XI về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam, việc xây dựng phương pháp giáo dục khoa học, hình thành cơ chế quản lý giáo dục phù hợp với quan điểm phát triển của Đảng trở nên nhu cầu cấp bách, không thể trì hoãn. Việc phát triển kỹ năng mềm cho người học, xét từ cách tiếp cận đó, chính là điều kiện quan trọng để người học tạo được thế chủ động, sự tự tin trước khi bước vào cuộc sống, qua đó đạt được 4 mục tiêu trong học tập mà UNESCO nêu ra – học để biết   (Learning   to   Know),   học   để   làm (Learning   to   Do),   học   để   chung   sống (Learning to Live Together), học để tự khẳng định, tự lập (Learning to Be).

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: DƯƠNG THỊ NGỌC DUNG, LÊ THỊ MINH THY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *