02. Đánh giá chất lượng chương trình đào tạo: khâu then chốt để xây dựng một chương trình đào tạo có chất lượng cao

02. Đánh giá chất lượng chương trình đào tạo: khâu then chốt để xây dựng một chương trình đào tạo có chất lượng cao

TÓM TẮT

Để đổi mới giáo dục đại học một cách toàn  diện, triệt để, điều đầu  tiên  và  quan trọng bậc nhất là phải kiểm định, đánh giá bên trong và ngoài chương trình đào tạo hiện tại của từng chuyên ngành một cách chặt chẽ, minh bạch để biết thật rõ điểm mạnh và điểm yếu của chương trình, nhằm phục vụ đắc lực cho quá trình xây dựng một chương trình  đào  tạo  có  chất  lượng  cao.  Bài  viết nhằm chia sẻ những kinh nghiệm từ những kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo tiếng Anh thương mại trong khuôn khổ quy trình tự đánh giá chất lượng bên trong của Trường Đại học Kinh tế – Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: ĐINH THỊ ÁNH NGUYỆT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *