01. Một vài suy nghĩ về nâng cao chất lượng giáo dục đại học ở nước ta hiện nay

01. Một vài suy nghĩ về nâng cao chất lượng giáo dục đại học ở nước ta hiện nay

TÓM TẮT

Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo gắn với đổi mới cơ chế quản lý tự chủ, từng buớc nâng cao chất lượng giảng viên, xây dựng và áp dụng chuẩn đầu ra phù hợp với từng trường và nhu cầu xã hội góp phần giải quyết được bài toán về chất lượng sinh viên tốt nghiệp cho nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ đất nước vừa giảm thiểu sự lãng phí về thời gian và tiền bạc trong việc “đào tạo lại” đồng thời tạo niềm tin cho tri thức trẻ và nhân dân đối với giáo dục và công cuộc đổi mới.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN XUÂN TẾ, NGUYỄN THỊ LUYỆN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *