14. Giáo dục về quyền và bổn phận trẻ em qua hình thức thơ ca

14. Giáo dục về quyền và bổn phận trẻ em qua hình thức thơ ca

TÓM TẮT

Trong chương trình giáo dục phổ thông mới 2018, giáo dục đạo đức, pháp luật, đạo lí con người Việt Nam được coi trọng, hướng đến mục tiêu: tạo cơ hội bình đẳng về quyền được bảo vệ, chăm sóc, học tập và phát triển, quyền được lắng nghe, tôn trọng và được tham gia của học sinh. Bài viết trình bày về quyền và bổn phận trẻ em được quy định trong Luật Trẻ em 2016, từ đó, đề xuất giải pháp giáo dục về quyền và bổn phận trẻ em qua hình thức thơ ca, góp phần đổi mới giáo dục pháp luật và yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông.

Từ khóa:

Giáo dục, quyền trẻ em, bổn phận trẻ em.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: HỒ SỸ ANH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *