13. Hoạt động liên kết đào tạo giữa trường cao đẳng với doanh nghiệp

13. Hoạt động liên kết đào tạo giữa trường cao đẳng với doanh nghiệp

TÓM TẮT

Bài viết trình bày khái niệm về hoạt động liên kết đào tạo, lợi ích của các bên liên quan khi thực hiện liên kết đào tạo, đồng thời, xác định nội dung hoạt động liên kết đào tạo.

Từ khóa:

liên kết đào tạo, đào tạo đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: LÊ THỊ THANH – NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *