11. Động cơ học tiếng Anh của sinh viên không chuyên ngữ nghiên cứu tại Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

11. Động cơ học tiếng Anh của sinh viên không chuyên ngữ nghiên cứu tại Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá động cơ học tiếng Anh của sinh viên không chuyên ngữ. Thiết kế nghiên cứu định lượng đã được áp dụng. Số liệu sơ cấp được thu thập bằng bảng câu hỏi và xử lý thống kê mô tả với sự hỗ trợ của phần mềm SPSS 22.0. Kết quả nghiên cứu cho thấy sinh viên trong mẫu nghiên cứu có động cơ hòa nhập và động cơ phương tiện cao đối với việc học tiếng Anh. Bên cạnh đó, kết quả phân tích cũng cho thấy có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa động cơ phương tiện và động cơ hòa nhập, động cơ phương tiện cao hơn động cơ hòa nhập trong việc học tiếng Anh.

Từ khóa:

động cơ, động cơ học tập, học tiếng Anh, đánh giá.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: VÕ VĂN VIỆT – HUỲNH TRUNG CHÁNH – HỒ VĂN CÔNG NHÂN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *