10. Tổ chức đổi mới phương pháp dạy học Ngữ văn theo định hướng phát triển năng lực học sinh trung học cơ sở

10. Tổ chức đổi mới phương pháp dạy học Ngữ văn theo định hướng phát triển năng lực học sinh trung học cơ sở

TÓM TẮT

Phương pháp dạy học là con đường, là phương tiện để đạt mục tiêu dạy học. Muốn đạt mục tiêu dạy học, chúng ta cần xác định phương pháp dạy học phù hợp và tổ chức thực hiện đổi mới phương pháp dạy học. Đặc biệt, đối với môn Ngữ văn, với những năng lực chung và năng lực đặc thù của môn học được xác định trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018, việc xác định phương pháp dạy học và tổ chức đổi mới phương pháp dạy học lại càng có ý nghĩa quan trọng và mang những nét đặc trưng riêng biệt với các môn học khác.

Từ khóa:

Phương pháp dạy học Ngữ văn, phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN LYNH THY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *