10. Sử dụng phương pháp dạy học tình huống để phát triển năng lực điều chỉnh hành vi cho học sinh trong môn Giáo dục công dân ở trường trung học cơ sở

10. Sử dụng phương pháp dạy học tình huống để phát triển năng lực điều chỉnh hành vi cho học sinh trong môn Giáo dục công dân ở trường trung học cơ sở

TÓM TẮT

Trong xã hội ngày nay, đạo đức và pháp luật được coi là thước đo thang giá trị của con người. Những giá trị, chuẩn mực đạo đức, những quy định của pháp luật không chỉ là những tiêu chí, thước đo chung nhất để đánh giá một con người mà còn là tấm gương phản chiếu những hành vi, ý thức của con người nhằm giúp con người hoàn thiện bản thân. Muốn làm được những điều đó, các giáo viên nói chung và giáo viên môn Giáo dục công dân nói riêng cần quan tâm phát triển năng lực điều chỉnh hành vi cho học sinh ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường. Bài viết tập trung đề xuất một trong những biện pháp phát triển năng lực điều chỉnh hành vi cho học sinh đó là sử dụng phương pháp dạy học tình huống trong môn Giáo dục công dân ở cấp trung học cơ sở.

Từ khóa:

giáo dục công dân, năng lực điều chỉnh hành vi, phương pháp dạy học tình huống.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: HOÀNG PHI HẢI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *