09. Đổi mới công tác quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học

09. Đổi mới công tác quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học

TÓM TẮT

Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh nói chung và học sinh tiểu học nói riêng có nhiều cách tiếp cận như tiếp cận theo chức năng quản lý, hay tiếp cận theo nội dung quản lý. Bài viết kết hợp các quan điểm tiếp cận nêu trên, đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học trong giai đoạn hiện nay nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, góp phần phát triển nhân cách toàn diện của học sinh tiểu học.

Từ khóa:

đạo đức, giáo dục đạo đức, giáo dục học sinh tiểu học, quản lý hoạt động giáo dục đạo đức.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN TRẦN KIM HOÀNG – TRẦN TUYẾN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *