08. Quản lý hoạt động giảng dạy của giáo viên theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018

08. Quản lý hoạt động giảng dạy của giáo viên theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018

TÓM TẮT

Chương trình giáo dục phổ thông được ban hành theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT. Năm học 2021-2022, cấp tiểu học đã bắt đầu triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho học sinh khối 1 và 2. Để giúp hiệu trưởng các trường tiểu học có thể thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác quản lý hoạt động giảng dạy của giáo viên, bài viết trình bày về các yêu cầu về hoạt động giảng dạy của giáo viên để đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông 2018, đồng thời, đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động giảng dạy của hiệu trưởng các trường tiểu học trong bối cảnh hiện nay.

Từ khóa:

giáo dục tiểu học, dạy học, quản lý hoạt động giảng dạy.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: VŨ THỊ PHƯƠNG LOAN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *