07. Bồi dưỡng giáo viên mầm non đáp ứng chuẩn nghề nghiệp

07. Bồi dưỡng giáo viên mầm non đáp ứng chuẩn nghề nghiệp

TÓM TẮT

Bài viết trình bày khái niệm về bồi dưỡng giáo viên mầm non đáp ứng Chuẩn Nghề nghiệp, xác định những yêu cầu của hoạt động bồi dưỡng đáp ứng Chuẩn Nghề nghiệp, từ đó xây dựng nội dung bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên mầm non đáp ứng Chuẩn Nghề nghiệp.

Từ khóa:

Chuẩn Nghề nghiệp; giáo viên mầm non; bồi dưỡng giáo viên mầm non.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG VÂN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *