05. Phát triển đội ngũ tổ trưởng tổ chuyên môn trường mầm non công lập

05. Phát triển đội ngũ tổ trưởng tổ chuyên môn trường mầm non công lập

TÓM TẮT

Căn cứ vào vị trí, nhiệm vụ của tổ chuyên môn trong trường mầm non, bài viết phân tích tầm quan trọng của tổ trưởng tổ chuyên môn trong bộ máy quản lý trường mầm non. Đồng thời, bài viết phân tích các tiêu chí trong công tác phát triển đội ngũ tổ trưởng tổ chuyên môn các trường mầm non công lập về số lượng, cơ cấu và năng lực.

Từ khóa:

giáo dục mầm non, tổ trưởng tổ chuyên môn, phát triển đội ngũ, quản lý nhân sự.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: VŨ HOÀNG LAN – NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *