05. Nâng cao chất lượng giảng dạy chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông với hình thức tự học có hướng dẫn tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Ngoại ngữ, Tin học tỉnh Đắk Nông

05. Nâng cao chất lượng giảng dạy chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông với hình thức tự học có hướng dẫn tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Ngoại ngữ, Tin học tỉnh Đắk Nông

TÓM TẮT

Hình thức tự học có hướng dẫn đối với giáo dục thường xuyên, là hình thức giáo dục phù hợp với xu thế giáo dục mới, được các Trung tâm giáo dục thường xuyên đặc biệt quan tâm trong tình hình hiện nay. Qua bài viết, chúng tôi đưa ra một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy học ở trường trung học phổ thông, chương trình giáo dục thường xuyên theo hình thức tự học có hướng dẫn nhằm tạo môi trường học tập phù hợp, mang lại kết quả cao cho học viên từ 18 tuổi trở lên học tập để tốt nghiệp trung học phổ thông; đồng thời, góp phần xây dựng xã hội học tập và nâng cao chất lượng đào tạo tại trung tâm giáo dục thường xuyên

Từ khóa:

Tự học,tự học có hướng dẫn, giáo dục thường xuyên, chất lượng dạy học.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: LÊ ĐỨC ÁNH – TRẦN THANH HIỆP – NGUYỄN THỊ THU – TRƯƠNG VĂN VINH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *