04. Tổng quan các nghiên cứu liên quan đến hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường

04. Tổng quan các nghiên cứu liên quan đến hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường

TÓM TẮT

Môi trường là không gian, nơi ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, cung cấp tài nguyên thiên nhiên phục vụ cuộc sống của con người. Môi trường đóng vai trò quan trọng trong sự sống còn của toàn nhân loại, nhiều nghiên cứu vấn đề bảo vệ môi trường được thực hiện. Trong bài viết, chúng tôi tìm hiểu các nghiên cứu liên quan vấn đề bảo vệ môi trường: 1) Bảo vệ môi trường; 2) Giáo dục bảo vệ môi trường; 3) Quản lý hoạt động bảo vệ môi trường. Từ đó, đề xuất một số hướng nghiên cứu về quản lý hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh tại các trường tiểu học Thành phố Hồ Chí Minh.

Từ khóa:

Môi trường, giáo dục môi trường, quản lý giáo dục môi trường.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: LÊ THANH HẢI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *