04. Quản lý chất lượng giáo dục trong bối cảnh thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018

04. Quản lý chất lượng giáo dục trong bối cảnh thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018

TÓM TẮT

Bài viết đề cập đến thực trạng, những vấn đề đặt ra và đề xuất một số biện pháp để nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất lượng trong bối cảnh thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Từ khóa:

quản lý, chất lượng giáo dục, Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: ĐỖ TƯỜNG HIỆP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *