03. Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường mầm non theo hướng tiếp cận chuẩn hiệu trưởng

03. Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường mầm non theo hướng tiếp cận chuẩn hiệu trưởng

TÓM TẮT

Bài viết trình bày về phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường mầm non theo hướng tiếp cận Chuẩn hiệu trưởng. Đặc biệt, chỉ rõ sự cần thiết phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường mầm non theo tiếp cận Chuẩn hiệu trưởng và các biện pháp cơ quan quản lý nhà nước cần thực hiện để làm tốt công tác quản lý nhân sự nói chung đối với giáo dục mầm non.

Từ khóa:

cán bộ quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ theo tiếp cận chuẩn hiệu trưởng.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN THỊ NGỌC TRINH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *