03. Giải pháp đảm bảo tính thực tiễn, thực hành của chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo Thông tư 11/2021 và Thông tư 12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

03. Giải pháp đảm bảo tính thực tiễn, thực hành của chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo Thông tư 11/2021 và Thông tư 12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

TÓM TẮT

Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học theo Thông tư 11/2021/TT-BGDĐT và Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông theo Thông tư 12/2021/TT-BGDĐT ngày 05/4/2021 có mục tiêu bồi dưỡng cho người học những phẩm chất và năng lực cần thiết để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ dạy học, giáo dục tại các cơ sở giáo dục phổ thông. Triển khai thực hiện chương trình trình cần có những giải pháp trong việc biên soạn tài liệu, tổ chức giảng dạy, kiểm tra đánh giá kết quả học tập… nhằm đảm bảo được tính thực tiễn, thực hành của chương trình.

Từ khóa:

bồi dưỡng, nghiệp vụ sư phạm, giải pháp, thực tiễn, thực hành.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: TRẦN THANH NGUYỆN – TRẦN THỊ KIỀU DUNG – VŨ THỊ THU HUYỀN – NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *