02. Công tác phát triển đội ngũ giáo viên mầm non

02. Công tác phát triển đội ngũ giáo viên mầm non

TÓM TẮT

Giáo viên là lực lượng quyết định chất lượng giáo dục và đào tạo. Đặc biệt đối với cấp học mầm non, vai trò của người giáo viên càng giữ vị trí quan trọng. Phát triển đội ngũ giáo viên mầm non đủ về số lượng, cân đối về cơ cấu và đạt Chuẩn về chất lượng là nhiệm vụ hàng đầu của các cơ quan quản lý giáo dục. Bài viết trình bày các tiêu chí đánh giá đội ngũ giáo viên mầm non và công tác phát triển đội ngũ giáo viên mầm non theo tiếp cận quản lý nguồn nhân lực.

Từ khóa:

giáo viên mầm non, giáo dục mầm non, phát triển đội ngũ giáo viên mầm non.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *