01. Quản trị trường mầm non trong bối cảnh đổi mới giáo dục

01. Quản trị trường mầm non trong bối cảnh đổi mới giáo dục

TÓM TẮT

Bài viết trình bày sự khác biệt giữa quản trị nhà trường và quản lý nhà trường; Đồng thời, phân tích tầm quan trọng, nguyên tắc và nội dung quản trị trường mầm non trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay.

Từ khóa:

Quản trị, quản trị trường mầm non, đổi mới giáo dục mầm non.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: PHẠM ĐÀO TIÊN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *