01. Phát triển đội ngũ nhà giáo – nhân tố quyết định chất lượng giáo dục

01. Phát triển đội ngũ nhà giáo – nhân tố quyết định chất lượng giáo dục

TÓM TẮT

Bài viết sử dụng tiếp cận quản lý nguồn nhân lực để trình bày về các biện pháp phát triển đội ngũ nhà giáo trường tiểu học. Việc phát triển đội ngũ nhà giáo trường tiểu học có ý nghĩa đặc biệt quan trọng vì đây là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục, thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay.

Từ khóa:

giáo dục tiểu học, nhà giáo, phát triển đội ngũ nhà giáo.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: PHAN LÊ PHI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *