18. Mô hình và cách thức vận hành của hội cha mẹ học sinh trong trường học ở Philippines

18. Mô hình và cách thức vận hành của hội cha mẹ học sinh trong trường học ở Philippines

TÓM TẮT

Bài viết giới thiệu mô hình và cách thức vận hành của tổ chức Hội cha mẹ học sinh Philippines. Trong quá trình viết có sự so sánh với mô hình Hội cha mẹ học sinh của một số nước trên thế và Ban đại diện cha mẹ học sinh của Việt Nam. Bài viết trình bày quan điểm, đánh giá của cá nhân về điểm mạnh, điểm yếu của mô hình và cách thức vận hành của tổ chức này.

Từ khóa:

mô hình, cách thức vận hành, hội cha mẹ học sinh, Philippines.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: TRẦN THỊ HẢO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *