17. Thực trạng công tác đào tạo, phát triển nghề nghiệp đội ngũ viên chức hành chính Trường Đại học An Giang theo tiếp cận quản lý nguồn nhân lực

17. Thực trạng công tác đào tạo, phát triển nghề nghiệp đội ngũ viên chức hành chính Trường Đại học An Giang theo tiếp cận quản lý nguồn nhân lực

TÓM TẮT

Nghiên cứu nhằm đánh giá thực trạng công tác đào tạo, phát triển nghề nghiệp đội ngũ viên chức hành chính Trường Đại học An Giang theo tiếp cận quản lý nguồn nhân lực. Dữ liệu thu được từ 20 viên chức quản lý và 66 viên chức hành chính đang công tác tại Trường Đại học An Giang cho thấy việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ viên chức hành chính chưa theo tiêu chuẩn vị trí việc làm và chưa theo kết quả thực hiện công việc. Ngoài ra, Trường Đại học An Giang cũng chưa xây dựng được kế hoạch phát triển nghề nghiệp cho đội ngũ viên chức hành chính phù hợp với năng lực, nhu cầu cá nhân và nhu cầu phát triển của nhà trường. Một số nội dung đổi mới công tác đào tạo, phát triển nghề nghiệp đội ngũ viên chức hành chính đã được đề xuất để hỗ trợ Trường Đại học An Giang thực hiện tốt hoạt động này.

Từ khóa:

Đại học An Giang, đào tạo, đội ngũ viên chức hành chính, phát triển nghề nghiệp, quản lý nguồn nhân lực.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: ĐINH THỊ HỒNG VÂN, NGUYỄN THỊ THẢO LINH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *