16. Dạy học ngoại ngữ bằng phương pháp phản biện

16. Dạy học ngoại ngữ bằng phương pháp phản biện

TÓM TẮT

Thảo luận trong dạy học là một phương pháp phổ biến được dùng để trình bày ý kiến của cá nhân và lắng nghe ý kiến của người khác về một chủ đề học tập, nhằm hình thành năng lực diễn đạt, trả lời câu hỏi của người khác để đưa ra sự thống nhất chung cho một vấn đề. Ngược với thảo luận là tranh luận là cách đưa ra ý kiến của một cá nhân để thuyết phục người khác phải tuân theo, mà trong dạy học gọi là phương pháp phản biện, nghĩa là luôn đưa ra ý kiến trái ngược nhau với mong muốn đối phương thuận theo ý mình. Đây cũng là phương pháp dạy học mới, rất phù hợp cho dạy học ngoại ngữ trong bối cảnh xã hội toàn cầu hóa hiện nay.

Từ khóa:

phương pháp dạy học, phương pháp dạy học phản biện.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN THANH THỦY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *