14. Giáo dục thông minh – từ một số kết quả nghiên cứu ở nước ngoài

14. Giáo dục thông minh – từ một số kết quả nghiên cứu ở nước ngoài

TÓM TẮT

Giáo dục thông minh đã và đang là xu thế của nền giáo dục thế giới và Việt Nam. Trên cơ sở tóm tắt một số kết quả nghiên cứu từ nước ngoài về những vấn đề lý luận của giáo dục thông minh như khung giáo dục thông minh, môi trường giáo dục thông minh, tiêu chuẩn giáo dục thông minh, một số thách thức của mô hình giáo dục này và hướng nghiên cứu tương lai, bài viết bước đầu rút ra quan niệm về giáo dục thông minh, cấu trúc giáo dục thông minh và các yếu tố ảnh hưởng đến giáo dục thông minh.

Từ khóa:

giáo dục thông minh, kết quả nghiên cứu, tài liệu, tiếng Anh.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN THANH HOÀNG – DƯƠNG TẤN GIÀU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *