13. Tạo động lực làm việc cho giáo viên tiểu học trong bối cảnh đổi mới giáo dục

13. Tạo động lực làm việc cho giáo viên tiểu học trong bối cảnh đổi mới giáo dục

TÓM TẮT

Để thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 cần phải đổi mới rất nhiều: nội dung, chương trình, sách giáo khoa,… trong đó việc nâng cao chất lượng giảng dạy của đội ngũ giáo viên giữ vai trò vô cùng quan trọng. Hiện nay, đội ngũ giáo viên tiểu học đang gặp nhiều khó khăn từ cơ chế chính sách, thu nhập, phụ cấp, áp lực từ xã hội, học sinh. Cần tạo động lực để giáo viên có thêm sự động viên, khích lệ để giáo viên tiểu học yên tâm làm việc gắn bó với nghề.

Từ khóa:

giáo viên tiểu học, động lực làm việc, đổi mới giáo dục.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN THU HẰNG, NGUYỄN THỊ THẮM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *