13. Sử dụng phương pháp nêu vấn đề trong dạy học môn tư tưởng Hồ Chí Minh ở Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng

13. Sử dụng phương pháp nêu vấn đề trong dạy học môn tư tưởng Hồ Chí Minh ở Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng

TÓM TẮT

Việc tìm kiếm và hình thành phương pháp trong dạy và học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh hiện nay có ý nghĩa vô cùng to lớn. Ngành giáo dục nước ta đang chuyển mình trong cải cách giáo dục từ dạy học theo hướng truyền tải nội dung sang dạy học theo định hướng phát triển năng lực từ cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung cấp, cao đẳng, đại học. Các môn học lý luận chính trị trong các cơ sở đào tạo hệ cao đẳng, đại học cần thay đổi để phù hợp với định hướng này. Trong đó môn Tư tưởng Hồ Chí Minh cần phải giảng dạy sao cho phù hợp với công cuộc cải cách giáo dục hiện nay. Qua bài viết, chúng tôi đề cập đến cơ sở luận về phương pháp nêu vấn đề trong dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, nội dung gồm nêu vấn đề có tính giả thuyết, trình bày nêu vấn đề, nêu vấn đề một phần và nêu vấn đề toàn phần cùng một số ví dụ minh họa cụ thể.

Từ khóa:

giáo dục, tư tưởng, phương pháp, nêu vấn đề, tình huống, Hồ Chí Minh.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: HỒ THANH HẢI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *