13. Phát triển mô hình thư viện thông minh ở các trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh

13. Phát triển mô hình thư viện thông minh ở các trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh

TÓM TẮT

Sự phát triển của khoa học công nghệ và sự tiến bộ của thông tin và truyền thông đã mở ra cơ hội mới cho sự thay đổi của thư viện ở các trường đại học. Với việc ứng dụng những thành tựu của công nghệ hiện đại, các thư viện đã có những bước tiến đáng kể trong cả cách thức vận hành lẫn quy mô phát triển. Những thư viện truyền thống đã và đang được thay bằng những thư viện ảo, thư viện thông minh. Để tăng cường nguồn tài nguyên thông tin một cách “vô hạn”, tạo sự bình đẳng trong truy cập và khai thác thông tin cho mọi đối tượng người dùng tin, tiết kiệm chi phí, tránh sự lãng phí, các thư viện đang có xu hướng liên kết với nhau, cùng nhau chia sẻ và sử dụng chung nguồn tài nguyên thư viện. Thư viện các trường đại học cần có những mô hình thư viện thông minh đổi mới trong tư duy, công nghệ và cách thức vận hành để có thể chia sẻ tài nguyên thông tin vô hình đến mọi người dùng tin trên khắp thế giới mà không có bất kỳ rào cản nào.

Từ khóa:

thư viện thông minh, tài liệu số, thư viện đại học, thư viện điện tử.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: TRẦN VĂN HỒNG – TRẦN MINH TÂM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *