12. Tổ chức bồi dưỡng năng lực giáo viên chìa khoá thực hiện thành công giáo dục thông minh

12. Tổ chức bồi dưỡng năng lực giáo viên chìa khoá thực hiện thành công giáo dục thông minh

TÓM TẮT

Muốn có giáo dục thông minh cần có con người vận hành nền giáo dục thông minh. Bài viết trình bày khái quát năng lực của giáo viên trung học cơ sở theo hướng dạy học tích hợp, sự cần thiết phải bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên trung học cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh theo hướng dạy học tích hợp, chia sẻ một số kinh nghiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố trong công tác quản lý hoạt động bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trung học cơ sở theo hướng dạy học tích hợp.

Từ khóa:

bồi dưỡng giáo viên, dạy học tích hợp, quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN PHÚC HUY TÙNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *