12. Phát triển năng lực đội ngũ giảng viên dạy học trực tuyến tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

12. Phát triển năng lực đội ngũ giảng viên dạy học trực tuyến tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

TÓM TẮT

Bài viết làm rõ một số khái niệm về dạy học trực tuyến, năng lực, năng lực của giảng viên e-Learning, phát triển năng lực đội ngũ giảng viên dạy học trực tuyến. Chúng tôi phân tích thực trạng về tác động của công nghệ đến vai trò người giảng viên trong dạy học trực tuyến, thực trạng về tác động của công nghệ đến vai trò người giảng viên trong dạy học trực tuyến tại các trường đại học, thực trạng về năng lực dạy học trực tuyến và phát triển năng lực dạy học trực tuyến của giảng viên tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông từ đó đề xuất giải pháp phát triển năng lực dạy học trực tuyến cho giảng viên của Học viện.

Từ khóa:

dạy học trực tuyến, năng lực, phát triển năng lực, năng lực giảng viên.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: TRẦN QUANG THUẬN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *