12. Cam kết trong giáo dục – Bài học kinh nghiệm của Singapore

12. Cam kết trong giáo dục – Bài học kinh nghiệm của Singapore

TÓM TẮT

Quyền và nghĩa vụ là hai mặt thống nhất thuộc nội dung pháp luật trong tất cả các lĩnh vực, trong đó, giáo dục không là ngoại lệ. Việc cam kết thực hiện nghĩa vụ nhằm đạt mục tiêu giáo dục khá phổ biến ở các nước có nền giáo dục phát triển cùng sự thượng tôn pháp luật như Pháp, Mỹ, Nhật, Úc, Singapore,… Trên cơ sở phân tích làm rõ sự cam kết trong giáo dục vì một tương lai phát triển của đảo quốc Singapore. Bài viết liên hệ với nhà trường và giáo dục Việt Nam về quy định và thực hiện trách nhiệm đối với người học và xã hội nhằm hướng tới phát triển giáo dục – cơ sở phát triển bền vững đất nước trong thời kỳ hội nhập hiện nay.

Từ khóa:

cam kết giáo dục, Singapore, phát triển bền vững.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN THỊ LUYỆN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *