11. Một số biện pháp góp phần nâng cao hiệu quả quản lý  các trường trung học phổ thông ở Lâm Đồng theo tiếp cận TQM

11. Một số biện pháp góp phần nâng cao hiệu quả quản lý  các trường trung học phổ thông ở Lâm Đồng theo tiếp cận TQM

TÓM TẮT

Bài viết trình bày khái quát cơ sở lý luận về quản lý trường trung học phổ thông theo tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể, đánh giá thực trạng thực hiện hoạt động dạy học, quản lý hoạt động dạy học ở các trường trung học phổ thông theo tiếp cận TQM trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Từ đó, đề xuất một số biện pháp góp phần nâng cao hiệu quả quản lý trường trung học phổ thông ở Lâm Đồng theo TQM.

Từ khóa:

quản lý chất lượng tổng thể, giải pháp, quản lý nhà trường, nâng cao chất lượng.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: HÀ NGUYỄN BẢO KHUYÊN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *