10. Thực trạng và giải pháp cần thiết để xây dựng hoàn thiện hệ thống giáo dục thông minh của Long An

10. Thực trạng và giải pháp cần thiết để xây dựng hoàn thiện hệ thống giáo dục thông minh của Long An

TÓM TẮT

Bài viết khái quát thực tiễn xây dựng và phát triển giáo dục thông minh ở Long An: ứng dụng công nghệ cao đã được chú trọng, đầu tư cơ sở vật chất thiết bị dạy học, trong đó có thiết bị và cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin, đầu tư hệ thống máy chủ để lưu trữ dữ liệu tập trung của ngành,… và đề xuất một số giải pháp phát triển hoàn thiện giáo dục thông minh ở Long An: tiếp tục trang bị hạ tầng công nghệ thông tin, bồi dưỡng nâng cao năng lực sử dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên.

Từ khóa:

Long An, giáo dục thông minh, thực trạng và giải pháp.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG AN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *